Terapeutky

Milé klientky,

Úsměv mámy spolupracuje s několika psycholožkami či terapeutkami, které absolvovaly rozlišné typy tzv. terapeutických výcviků. Každá z nich tedy pracuje trochu jinak v závislosti na zaměření svého vzdělání. V čem se ovšem od sebe neliší, je zkušenost s mateřským tématem, ať už v osobní rovině (všechny jsou to mámy 😊) či v rovině pracovní. Některé z nich s námi díky své prožité zkušenosti začaly pracovat jako peer konzultantky a až po určitě době přešly díky svému vzdělání do role terapeutické. Slyšely již nespočet příběhů mateřských trápení, od těch závažných až po „obyčejné“ mateřské těžkosti. Nemusíte se tedy bát, obrátit se na ně s jakýmkoliv tématem. Všechny se zajímají se o mateřskou tématiku, prochází našimi školeními a účastní se supervizí.  

Zuzana Bílková

Psycholožka se systemickým  psychoterapeutickým výcvikem

Mirka Tvrdíková

Terapeutka, absolventka PCA (The Person Centered Approach) výcviku

Kateřina Vrbová

Terapeutka, absolventka SUR psychoterapeutického výcviku

Jana Kiliánová

Psycholožka a terapeutka, absolventka SUR psychoterapeutického výcviku

Michaela Klegová

Psycholožka a terapeutka, absolventka daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku

Gabriela Cabrnochová

Terapeutka ve výcviku v Integrativní rodinné terapie

Kateřina Azavedo

Peer konzultantka a terapeutka na začátku psychoterapeutického výcviku Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii, DALET institut s.r.o. a ročním výcvikem v KBT – terapie přijetí a odhodlání

Martina Švédová

Terapeutka v Gestalt psychoterapeutickém výcviku (IVGT)

Mária Figurová

Psycholožka a terapeutka, absolventka psychoterapeutického výcviku v kognitivně behaviorální terapii.

Theme: Overlay by Kaira
Praha