Mária Figurová


Mária Figurová vystudovala jednooborovou psychologii na FFUK a absolvovala 5-letý výcvik v kognitivně behaviorální terapii. Zkušenosti sbírala hlavně v Psychiatrické nemocnici Bohnice, ale i v manželské a rodinné poradně, v dětském krizovém centru, jako dobrovolník i při práci s osobami s mentálním postižením nebo se seniory. Ve výzkumných pracích se zabývala zejména tématy pozitivní psychologie. Je maminkou dvou kluků, díky kterým poznala, jak je mateřství nejen krásné a obohacující, ale někdy i osamělé a bolestivé. Právě tyto zkušenosti jí motivovaly k spolupráci s Úsměvem mámy, kde působí od roku 2022.

Na otázku ‚Jak s klientkami pracuješ, a které mamince si myslíš, ze bys mohla nejvíce svým stylem práce pomoct?‘

odpověděla následovně:  Při práci využívám základní principy KBT, snažím se tedy klientkám pomoci k lepšímu pochopení jejich situace a „bludných kruhů“, kterými se stavy deprese nebo úzkosti udržují. Společně se zaměřujeme na práci s myšlenkami, na odhalování nefunkčních myšlenkových schémat a vzorců chování, někdy využíváme konkrétní techniky nebo trénujeme různé způsoby relaxace. Zároveň je v každém sezení prostor pro volné sdílení prožitého a ventilaci emocí.
Ráda do terapie zapojuji i techniky pozitivní terapie, která je mi blízká, a snažím se s klientkami pracovat nejen na tom, co je „špatně“, ale zaměřit pozornost i na jejich silné stránky a ty podpořit.
Nikdy nezapomínám hlavně na to, že klientka je vždy na situaci větším odborníkem než já a všechny zdroje k zvládnutí má k dispozici – potřebuje jen podpořit při jejich hledání a využití.

Theme: Overlay by Kaira
Praha