Poporodní psychóza

Poporodní psychóza patří mezi vzácné komplikace, které provázejí příchod miminka na svět. Vyskytuje se zhruba u 1-2 žen z 1000. Nástup je většinou rychlý a nejčastěji se objevuje v prvních 4 týdnech po porodu. Často jí předcházejí probdělé dny a noci. V případě podezření na poporodní psychózu doporučujeme rychle vyhledat lékařskou pomoc.

„Jako bych se napojila na vyšši formu vědomí a Bůh mi začal odhalovat své plány. Najednou mi bylo vše jasné. Vše do sebe zapadalo jako puzzle. Mým poselstvím bylo uzdravovat vztahy mezi lidmi a měla jsem se stát živoucím důkazem víry. Plány byly velkolepé.“

Projevy psychózy

  • bludy a podivné představy
  • halucinace
  • pocity silného vzrušení
  • hyperaktivita
  • snížená potřeba spánku nebo vůbec neschopnost spát
  • paranoia a podezřívavost
  • prudké změny nálady
  • potíže při komunikaci

Strach z psychózy

Přestože známe i maminky, které mají zkušenost s psychózou, mnohem častěji potkáváme maminky, které se jí bojí. Většinou jde o součást poporodní úzkosti. „Co když mi přeskočí a ublížím sobě nebo miminku,“ obávají se někdy úzkostné maminky. Jde zpravidla o plané strachy, které ale dovedou potrápit.

Theme: Overlay by Kaira
Praha