Vedení

Lucka Kočová
manažerka centra, místopředsedkyně výboru spolku

lucka@usmevmamy.cz

Veronika Kubrichtová
předsedkyně výboru spolku

veronika@usmevmamy.cz

Veronika Hanušová
supervize, koordinace, místopředsedkyně výboru spolku

veronika.hanusova@usmevmamy.cz

Veronika Šišmová
komunikace a propagace, členka výboru spolku

veronika.sismova@usmevmamy.cz

Adéla Sedláková
projektová managerka, peer konzultantka

adela.sedlakova@usmevmamy.cz

Renata Banášová
supervize, členka výboru spolku

renata.banasova@usmevmamy.cz

Theme: Overlay by Kaira
Praha