Mirka Tvrdíková

Terapeutka, absolventka PCA (The Person Centered Approach) výcviku

Mirka se do Úsměvu přidala na začátku roku 2022, kdy nás kontaktovala se zájmem o téma duševního zdraví v mateřství. Mirka je humanisticky orientovaná terapeutka, absolvovala výcvik v PCA (The Person Centered Approach), na člověka zaměřeného přístupu, také známý jako rogeriánská psychoterapie. Pracuje také s dětmi, kde využívá nedirektivní terapie hrou.

Na otázku „Jak s klientkami pracuješ a které mamince bys stylem své terapeutické práce mohla nejvíce pomoci?“ Mirka odpověděla:

„Jako psychoterapeut se necítím být expertem na život klientky, nezaměřuji se na symptomy jejích potíží, ale pohlížím na ni komplexně jako na člověka, který má sám obrovský potenciál ke změně, růstu a uzdravení. Důležitými prvky mé práce je empatické naslouchání, bezpodmínečné přijetí a autenticita. Psychoterapie, kterou nabízím je tzv. nedirektivní – nejsem to já, kdo řídí a směřuje terapii, ale sama klientka. Snažím podporovat klientku v její osobní cestě a tu respektuji. Jelikož mám také dvě malé děti, přiměřeně sdílím svoje zážitky z mateřství a snažím se tím bořit mýty o tom, že odborníci (psychologové, terapeuti) vždy vědí. 🙂

Budu vhodným psychoterapeutem pro ženu, která hledá terapii, ve které je samozřejmostí respekt a empatie. Pro tu, která potřebuje bez hodnocení a soudů sdílet svoje trápení a nacházet východiska z nelehké situace. Nejsem terapeut, který využívá různé techniky a postupy, v případě zájmu vás proto přesměruji na kolegyně.“

Theme: Overlay by Kaira
Praha