Gabriela Cabrnochová

Terapeutka ve výcviku v Integrativní rodinné terapie

Gábina vystudovala Sociální komunikaci v Praze a Aplikovanou psychoterapii v Olomouci. Je frekventantkou výcviku Integrativní rodinné terapie, který pořádá pražská Anima terapie. Absolvovala několik kurzů, mezi než se např. řadí: Kurz krizové intervence, relaxační techniky pro práci s dětmi a rodinou, Sandtray a Rodinné poradenství (v rozsahu 106 hodin). V terapii využívá systemický přístup, přístup orientovaný na řešení, hledání zdrojů klientů a také techniky práce s pískovištěm a prvky KBT přístupu. 

Na otázku: Jak s klientkami pracuješ a které mamince bys stylem své terapeutické práce mohla nejvíce pomoci?“ Gábina odpověděla:

„Ke každé klientce přistupuji zcela individuálně. Každá totiž potřebuje jiný přístup. Považuji za důležité, aby se během setkání navodila důvěrná a podporující atmosféra a moje klientka mohla hovořit naprosto o čemkoliv. Mohu být prospěšná ženám, které se připravují na porod, hledají svou mateřskou roli, mají obavy, úzkosti nebo pochybnosti, zda jsou dobré maminky. Také mohu podat pomocnou ruku v počátečním slaďováním nově vzniklé rodiny a v podpoře partnerského vztahu. Ráda také pracuji s maminkami, které jsou spirituálně zaměřené.“

Theme: Overlay by Kaira
Praha