Kateřina Vrbová

Terapeutka, absolventka SUR psychoterapeutického výcviku

Katka je maminkou čtyř dětí – puberťáka, školkového uličníka a předškolkových dvojčátek. K Úsměvu se přidala v roce 2018 jako peer konzultantka, a protože ji práce se ženami naplňovala a zároveň je absolventkou psychoterapeutického výcviku, začala se ženami zanedlouho pracovat také terapeuticky. Katka absolvovala SUR psychoterapeutický výcvik. Tento výcvik je hlubinný psychodynamický, což znamená, že je zaměřený na uvědomění si, čím jste v životě prošli, co jste zažili a jak s těmito zkušenostmi vyrovnat. Je to také propojeno s větším vhledem do okolností, které se podílí na současném stavu. Rozhovor plynoucí volně jak to je jen možné, Vám pomůže více pochopit své emoce, myšlenky, vzpomínky, sny a fantazie. Terapeut naslouchá a občas se podělí o své poznatky.

A jak Katka pracuje a kterým ženám by mohla nejvíce pomoci?

„S klientkami pracuji osobně i online a v duchu zaměření hlubinné psychodynamiky, tedy povídavou formou a volným rozhovorem, během kterého se dotýkáme daného tématu. Jsem zastáncem otevřené komunikace a také toho, že vše má v životě svůj význam a svůj čas. Cestu ke mne nacházejí klientky s velmi různorodými tématy. Často se věnujeme traumatům (vzniklých v průběhu těhotenství, z porodu, …) či úzkostem a společně hledáme příčinu a cestu, jak ulevit duši. Velmi často původní téma, se kterým klientka přichází, odhalí další skrytá témata, kterým se společně dále věnujeme.“ 

Theme: Overlay by Kaira
Praha