Zuzana Bílková

Zuzka Bílková je maminkou tří dětí. K Úsměvu se přidala v roce 2020. S rodinami a rodiči pracovala již předtím a s tématem mateřství má tak mnoho zkušeností z různých pohledů.

Zuzka je vystudovaná psycholožka se systemickým  psychoterapeutickým výcvikem, který zdůrazňuje individualitu každého člověka a jeho jedinečný pohled na svět založený na jeho předchozí zkušenosti, osobnostním nastaveni, očekáváních, přesvědčeních. Svou úlohu jako psychoterapeuta vidí v pomoci klientovi(mamince) se lépe zorientovat ve svém vidění světa a mít tak jasnější představu o tom, které myšlenkové vzorce mu (jí) překáží a které jsou pro něho (ni) naopak užitečné. Také pomáhá klientovi (mamince) odhalit či pouze připomenout jeho (její) silné stránky, o které se může ve svém životě opřít. Spíše než na minulost se ve své práci zaměřuje na budoucnost a na to, jaká by měla být (což ale samozřejmě neznamená, že se tématům např. z dětství vyhýbá).

Na otázku ‚Jak s klientkami pracuješ, a které mamince si myslíš, ze bys mohla nejvíce svým stylem práce pomoct?‘

odpověděla následovně. Terapeutické setkání je setkání dvou lidí, a tak je to vždy trochu loterie, zda dané mamince budu sympatická. Ve svém přístupu se snažím být podpůrná, zvídavá, někdy až hloupá, abychom já i maminka dobře porozuměly, o čem spolu mluvíme. Mám ráda humor a snažím se ho do svých konzultací vnášet. Myslím si, že mohu pomoci maminkám, které vnímají, že potřebují ve svém životě změnu. Které hledají podporu, úlevu, bezpečný prostor, ve kterém mohou mluvit o svých jakýchkoli pocitech, myšlenkách i chování.

Theme: Overlay by Kaira
Praha