Jana Kiliánová

Psycholožka a terapeutka, absolventka SUR psychoterapeutického výcviku

Jana je psycholožka a máma. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR. S maminkami pracuje mnoho let ve skupinové i individuální terapii a s výzvami, které mateřství přináší, má mnoho zkušeností.

Oblasti, kterým se Jana věnuje jsou následující:

  • Nespokojenost, nepřijetí a jiné obtíže v mateřské roli
  • Úzkosti, deprese, panické ataky a strachy (nejen) v těhotenství/po porodu
  • Nízké sebevědomí, pocity méněcennosti, pochybnosti o sobě
  • Vývojová psychologie – raná vazba, psychomotorický vývoj a potřeby dětí v jednotlivých obdobích
  • Respektující rodičovství, kojení
  • Práce s rodiči neurodivergentních dětí (poruchy autistického spektra, ADHD, vývojová dysfázie)
  • Vztahová témata a partnerské obtíže
  • Fyzické i psychické násilí/týraní v rodině (partner, rodiče), toxické vztahy s manipulátory
  • Krize a náročné životní situace (rozchod/rozvod, soudy, vážná onemocnění, úmrtí) , aj.

A co nám Jana na otázku, jak s klientkami pracuje a kterým maminkám by mohla nejvíce pomoci, odpověděla?

„Porod a mateřství nám, ženám, často vynáší na světlo zranění a traumata, která jsme v minulosti vytěsnily do nevědomí. Mateřství vnímám jako jedinečnou příležitost je nyní, v dospělosti, nahlédnout, zahojit a nepředávat tak dalším generacím. Podporu nabízím také v oblasti respektujícího rodičovství, jehož jsem velkým zastáncem“. 

„Vycházím z principů psychodynamické terapie (propojení současných problémů s příčinami v dětství), ale využívám i jiných přístupů podle aktuální potřeby. Klientky mě často osloví v krizi, kdy je potřebný direktivnější přístup/vedení, zaměřit se na přítomnost, naplánovat nejbližší kroky. Nebo nacvičit „první pomoc“ při panické atace, dýchací techniky aj. Nejprve se s klientkou zaměřuji na zvládání akutních problémů a hledání zdrojů, z kterých může čerpat. Pokud v terapii pokračuje po odeznění krize, společně odhalujeme souvislosti mezi jejími emočními stavy nyní a osobní historií, nahlížíme a postupně měníme zažité vzorce chování, které k obtížím vedly“.

Theme: Overlay by Kaira
Praha