Kateřina Azavedo

Peer konzultantka a terapeutka na začátku psychoterapeutického výcviku Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii, DALET institut s.r.o. a ročním výcvikem v KBT – terapie přijetí a odhodlání

Katka je maminka s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, která je příkladem toho, že terapeutické techniky opravdu fungují pří zvládání úzkostí a deprese. Katka před porodem pracovala jako advokátka a snahu o kontrolu a perfekcionizmus si přinesla i do mateřství. To bylo jedním z důvodů, proč se u ní po porodu objevily silné úzkosti, proti kterým se cítila úplně bezmocná. Do velké míry jí pomohla práce s technikami z kognitivně behaviorální terapie, přičemž tyto své zkušenosti nadšeně předává dál. Jejími oblíbenými tématy jsou posilování sebejistoty a sebelásky u maminek a práce s emocemi. Poskytuje konzultace také v anglickém jazyce. Konzultace s Katkou mohou být pro maminky mostem mezi peer podporou a přechodem do psychoterapie a maminky tím můžou začít práci na sobě. Katka má rozsáhlé teoretické znalosti a dále se vzdělává. Působí jako stážista na skupinové kognitivně behaviorální terapii na Psychosomatické klinice. Je pod supervizí.

Jak s maminkami pracuji

„Využívám zejména kognitivně behaviorální terapii (KBT), která, když to zjednoduším, pracuje s myšlenkami a vede klienta ke změně chování. Mám ráda i klasickou KBT, ale nejvíce se mnou rezonuje 3. vlna KBT, konkrétně Terapie přijetí a odhodlání (Acceptance & Commitment therapy). Maminky, se kterými se v rámci Úsměvu mámy potkávám, chtějí být pro své děti těmi nejlepšími maminkami. Proto mají tendence se zahlcovat, snaží se plnit několik úkolů najednou, často jedou na autopilota, jsou roztěkané a odpojené od svých potřeb a emocí. Prvním krokem je tedy se zastavit v přítomném okamžiku, uvědomit se své myšlenky, emoce a potřeby v danou chvíli. Začít o sebe pečovat s laskavostí a soucitem, nacházet ty zdroje, jak vnitřní tak vnější.  A zároveň nacházet i v obdobích temna, nebo když se prostě jen nedaří dle našich představ, ty okamžiky, které jsou v našem životě fajn a ze které jsme vděčné.

Na sezení se klientka učí získávat odstup od svých negativních myšlenek, které jí ovládají a kvůli kterým pak klientka buď podléhá ruminaci (ztrácí se ve svém vnitřním světe plném obav, katastrofických scénářů a sebekritiky), nebo činí kroky, které z dlouhodobého hlediska její život zhoršují. Cílem není, aby myšlenky zmizely, protože je neumíme z mysli vymazat. Pracujeme směrem k tomu, aby si klientka získala od negativních myšlenek odstup a tím jim bereme jejich sílu, již neovládají chování klientky.  Velmi důležitou částí sezení je validace a normalizace toho, co klientka prožívá. Bolest, selhání, těžké emoce jako smutek a vztek jsou přirozenou součástí života, jsou znakem toho, že žijeme a proto je důležité naučit se je přijímat místo toho abychom s nimi bojovaly. Jakékoli myšlenky, ať sebevíc nepříjemné či zdánlivě šílené, jsou v pořádku, neznamenají, že je s klientkou něco v nepořádku. naopak znamenají, že její mysl pracuje tak jak má. Úkolem mysli je totiž nás za každých okolností chránit před zraněním, bolestí, předvídat nebezpečí a řešit problémy.

Zjišťujeme, co je pro klientku v životě důležité, co pro ní znamená smysluplný a naplněný život a pak činíme kroky směrem k tomu, aby klientka dle toho opravdu žila, aby byla tím člověkem, kterým v hloubi duše být chce (ne tím člověkem, kterým si myslí, že by měla být dle očekávání okolí). Když se klientka opět napojí na své hodnoty, přináší to úlevný pocit osvobození, že i v těch zoufalých situacích, když se nedaří, kdy zažívá úzkost, paniku, neúspěch, pochybuje o své hodnotě, má na vybranou a může vést svůj život smysluplně.“

„Více o mě na mé webové stránce www.katerinaazavedo.cz

Jaké klientce bych mohla svým stylem práce nejvíce pomoct?

„Terapie přijetí a odhodlání může pomoct jak klientkám s psychickými obtíži (úzkosti, deprese), tak klientkám bez psychických obtíží, které delší dobu zažívající těžké emoce. Někdy je to pocit prázdnoty, neschopnost prožít radost (i když objektivně pro to není důvod, protože mají zdravé děti, podporujícího manžela atd), nedostatek sebelásky, pocitu vlastní hodnoty, nedostatek asertivity vůči partnerovi, rodičům, či vůči okolí obecně. Může to být i ztráta kontaktu sama se sebou, s tím, kam směřují a co je pro ně důležité.“

Školení, kurzy, zkušenosti:

 • 8 měsíců individuální terapie – KBT (jako klientka)
 • Landmark Forum londyn – víkendový kurz na osobní rozvoj Londýn
 • Landmark advanced – víkendový kurz na osobní rozvoj Londýn
 • Akademie rodičovství –  výcvik ohledně výchovy dětí – 3 semestry
 • škola sebelásky – 12 týdenní on-line workshop na téma sebelásky
 • mozek jako Budha – 8 týdenní online workshop – pozitivní neuroplasticita mozku
 • systemický výcvik Extima – víkendový výcvik
 • manželská setkání – pravidelná setkání 3x ročně zaměřená na harmonické manželství a odpovědné rodičovství.
 • Úvodní kurz do transakční analýzy
 • Vztahová analýza – moderní škola transakční analýzy
 • Členství Česká asociace transakční analýzy
 • Základy krizové intervence Remedium
 • Psychoterapeutický výcvik Na řešení orientovaný přístup v poradenství a terapii, DALET institut s.r.o. – nyní probíhá
 • Roční výcvik v ACT-u (Terapie přijetí a odhodlání) – 3. vlna KBT – nyní probíhá
 • koterapeutka na skupinové kognitivně behaviorální terapii na Psychosomatická klinika s.r.o. (březen 2022 – nyní)

Média:

Kateřina hostem v Sama doma,
Česká televize,
5. ledna 2023

Theme: Overlay by Kaira
Praha