Náš tým

Vedení centra

Lucka Kočová
manažerka centra a matka myšlenky

Lucka Kočová je živoucím důkazem, že se poporodní psychické obtíže nemusí opakovat. Po narození syna Ondry se ocitla na pět týdnů v psychiatrické léčebně kvůli masivním úzkostem. Po narození dcery Klárky už bylo všechno v pořádku. Lucka se připojila k Úsměvu mámy s cílem vytvořit centrum, kde by každá žena našla útočiště v těžkých chvílích. Po tříletém úsilí je centrum na světě a Lucka stojí v jeho čele.

Veronika Kubrichtová
předsedkyně Úsměvu mámy

Verča Kubrichtová si tak moc přála stát se matkou, až ji po vytouženém porodu zaskočily urputné poporodní úzkosti. Snažila se je překonat silou vůle, aby ve finále zjistila, že to nejde. Pomoc našla až v ordinaci psychiatričky, kam by dříve nevkročila. Nakonec se vyrovnala se svými úzkostmi i s pocitem vlastního selhání a rozhodla se, že bude podporovat další ženy, které potkalo něco podobného. Založila Úsměv mámy.

Peer konzultantky

Veronika Hanušová
peer konzultantka

Verča Hanušová je naše naděje na specializovanou terapeutku, protože právě dokončuje 5letý skupinový psychoanalytický výcvik. Je maminkou dvouletého Samuela, který vypadá jako její zmenšená kopie, a dobře ví, že mateřství není vždy jednoduché.

Veronika Šišmová
peer konzultantka

Verča Šišmová zažila po narození dcery Kristýnky třítýdenní pobyt na psychiatrickém oddělení, kam ji zavedla poporodní deprese spojená s masivními úzkostmi. V těžkých chvílích oslovila Úsměv mámy a padla dohoda, že pokud se jí udělá lépe, zapojí se do našich aktivit. A tak se taky stalo. Kromě přímé podpory maminek je Verča naší grafickou duší a je její zásluhou, že je na materiály Úsměvu mámy radost pohledět.

Adéla Sedláková
peer konzultantka

Adélka Sedláková ustála poporodní depresi spojenou s úzkostí už dvakrát, přesto (nebo možná proto) je jejím typickým výrazem úsměv. Je mámou dvou synů, Kryštofa a Vojtěcha. Jako grafička a výtvarnice přispěla k tomu, že má Úsměv mámy i vlastní výstavy obrazů. Adélka vede i výtvarné aktivity s prvky arteterapie v našem centru. Její ilustrace pak tvoří důležitou součást interiéru.

Kamila Axmannová
peer konzultantka

Eva Doležalová
lektorka doprovodných aktivit

Eva Doležalová na vlastní kůži poznala, že snaha dostát své představě dokonalosti za každou cenu je cestou do pekel. Jako úspěšná vědkyně se s malou dcerou vydala za prací do zahraničí, kde ji v náročném pracovním prostředí dohnala generalizovaná úzkostná porucha. Od té doby ušla kus cesty a ráda předává své poznatky dál. V Úsměvu mámy vede hodiny zaměřené na relaxační techniky, ale i rukodělné aktivity, které pohladí po duši.

Psycholožky

Mgr. Tereza Hartmanová
psycholožka

Tereza Hartmannová je absolventkou jednooborové psychologie Univerzity Palackého v Olomouci a kompletního kurzu krizové intervence. Působí v Národním ústavu duševního zdraví a v medicínsko-technologické společnosti Mindpax, kde se věnuje klientům, u kterých propukla mánie, deprese nebo psychóza. S Úsměvem mámy spolupracuje od roku 2019, kdy nás sama aktivně oslovila, protože ji téma mateřské psychiky zajímá. A takové psycholožky my si hýčkáme

Mgr. Helena Hejnicová
psycholožka

Helena Hejnicová je klinická psycholožka a psychoterapeutka, máma dvou školaček. Od školy pracuje v oblasti psychiatrie, po mateřské se začala věnovat i zdravým lidem v nesnázích. Jako máma může ve své profesi nabídnout i osobní zkušenosti z období raného mateřství. Baví ji celostní přístup ke zdraví a využívá znalostí přírodní medicíny. Věří, že každý z nás má v sobě možnosti k uzdravení těla i duše, a že změna přichází, když se o ni aktivně zajímáme a klademe si otázky. K pokrokům na své životní cestě ji neúnavně inspiruje její muž, děti, kolegové a samozřejmě i klienti.  S Úsměvem mámy spolupracuje od roku 2018.

Mgr. Lucie Machová
psycholožka a intervizorka týmu peer konzultantek

Lucka Machová je vystudovaná psycholožka a absolventka psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii. S Úsměvem mámy spolupracuje už od roku 2014, v tomto směru tak drží mezi našimi psycholožkami prvenství. Ve své praxi se věnuje zejména individuální a párové terapii dospělých. V Úsměvu mámy má na starosti systém péče o klientku a duševní blaho našeho týmu peer konzultantek, kterému poskytuje intervizi.

Mgr. Renata Banášová
psycholožka a školitelka týmu peer konzultantek

Externí spolupracovníci

MUDr. Antonín Šebela, PhD.
odborný konzultant a školitel,
Národní ústav duševního zdraví

Antonín Šebela patří k českým průkopníkům systematického řešení psychických obtíží žen v těhotenství nebo po porodu . Psychiatr a vědecký pracovník, který se zasloužil o zavedení screeningu psychických obtíží v perinatálním období ve vybraných porodnicích a usilovně pracuje na jeho rozšíření. Působí ve specializované ambulanci pro maminky v Národním ústavu duševního zdraví, je členem mezinárodní organizace „The International Marcé Society for Perinatal Mental Health “ a absolvoval odbornou stáž v „Before After Baby Lab“ na univerzitě Yale.  A k naší velké radosti s námi od začátku roku 2019 spolupracuje.