Šárka Srpová

Šárka se přidala k Úsměvu v srpnu 2021. Má tři děti, dvě téměř dospělé a nejmladší dcerce je sedm let. V průběhu mateřství – hlavně když byly děti malé, si prošla úzkostnými stavy, u posledního těhotenství i depresivními stavy. Poslední těhotenství bylo navíc zakončeno rychlým porodem s masivním krvácením a 14denním pobytem na JIP. Po této zkušenosti se rozhodla pomáhat ostatním maminkám, které se ocitnou v podobné situaci.

Theme: Overlay by Kaira
Praha